Privacy policy

Dit privacybeleid beschrijft hoe PhytoTreat B.V. (ballemanseweg 2a, 4855AP Galder, Nederland) hierna te noemen “PhytoTreat”, “wij/we” of “onze/ons”, informatie verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacy wetgeving.

1. Verzamelde informatie

We kunnen de volgende informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten:

 • Persoonlijke informatie: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en andere informatie die u vrijwillig verstrekt tijdens het aanmelden voor een nieuwsbrief en bij het registratie- of aankoopproces.
 • Niet-persoonlijke informatie: Gegevens zoals je IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende pagina’s, bezochte pagina’s en de tijd en datum van elk bezoek. Deze informatie wordt automatisch verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën.
 • Communicatiegegevens: alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via email, telefoon, social media of een andere vorm waaronder bv. vragen, verzoeken of klachten.
 • Gezondheidsgegevens: informatie die we verzamelen over de gezondheid van uw huisdier(en) die vrijwillig aan ons is verstrekt en alleen met uw voorafgaande toestemming of in opdracht, uitsluitend voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. De toestemming kan op elk moment worden geweigerd of ingetrokken.
 • Persoonsgegevens van derden: wij ontvangen persoonsgegevens van e-commerceplatforms en betalingsplatforms waaronder bol.com en mollie maar niet beperkt tot, wanneer een gebruiker een product van PhytoTreat bestelt via een van deze kanalen.

2. Gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestellingen te verwerken en te voltooien.
 • Om u te informeren over onze diensten en wijzigingen hierin, nieuwe producten of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn.
 • Om onze website en diensten te verbeteren en te personaliseren.
 • Om te reageren op uw vragen en verzoeken om essentiële informatie te verstrekken over onze producten en diensten.
 • Om fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen en te bestrijden.
 • Om fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen en te bestrijden.

3. Social Media

Als u deelneemt aan sociale media platforms zoals Facebook, Instagram, LinkedIN en anderen, dient u op de hoogte te zijn van hun privacybeleid en instellingen om bewuste keuzes te maken over het delen van je persoonlijke gegevens.

PhytoTreat volgt de privacypraktijken van deze sociale mediaplatforms niet. Wij adviseren u daarom om de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van deze platforms te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Afhankelijk van uw privacy-instellingen op sociale mediaplatforms en eventuele instellingen op onze website, kunnen bepaalde persoonsgegevens gedeeld worden met PhytoTreat BV, zoals interesses, geslacht, gebruikersnaam, foto’s, opmerkingen, en andere gedeelde inhoud.

4. Delen van informatie

We delen uw informatie alleen in de volgende gevallen:

 • Met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren en verbeteren van onze website, het verwerken van betalingen, het leveren van producten en diensten, enzovoort. Deze partijen hebben alleen toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om deze informatie vertrouwelijk te houden.
 • Persoonsgegevens kunnen worden vrijgegeven als onderdeel van een fusie, verkoop of overdracht van de bedrijfsmiddelen van PhytoTreat.
 • Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een derde partij, indien hiervoor toestemming is verleend.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces.

5. Beveiliging van informatie

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. We gebruiken passende technieken, fysieke en organisatorische maatregelen om gevoelige informatie te beschermen tijdens de overdracht.

6. Gegevensbewaring

PhytoTreat BV bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant van ons bent. Wij bewaren uw gegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Overige informatie wordt bewaard zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van de aard van de gegevens, het doel van de verwerking en eventuele wettelijke verplichtingen.

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, inclusief maar niet beperkt tot het verlenen van onze diensten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het handhaven van onze overeenkomsten.

7. Cookies

Op de website van PhytoTreat maken we gebruik van cookies. Bij uw bezoek aan onze website dient u akkoord te gaan met het plaatsen van deze cookies om van onze website gebruik te kunnen maken. U kunt dit doen door op een knop te klikken op onze website. Als softwareoplossingen van derde partijen cookies gebruiken, wordt dit vermeld in dit privacybeleid.

Hieronder wordt uitgelegd welke cookies wijzelf en derde partijen gebruiken, en waarvoor:
– Functionele cookies: deze zijn nodig om de functionaliteiten van de website aan te bieden.
– Analytische cookies: deze helpen ons de werking van de website te verbeteren. Google Analytics is hier een voorbeeld van.
– Marketingcookies: deze worden gebruikt om advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw vermoedelijke interesses. Facebook is hier een voorbeeld van.

8. Uw rechten

Onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang: u kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens en aanvullende informatie die we van u hebben.
 • Recht op rectificatie: u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, aangepast of aangevuld indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ook zelf uw persoonsgegevens corrigeren, aanpassen of aanvullen door uw profiel bij te werken.
 • Recht op intrekking van toestemming: u heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming ook intrekken voor andere doeleinden dan marketingcommunicatie.- Recht op verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van irrelevante persoonsgegevens die PhytoTreat BV over u heeft, onder bepaalde voorwaarden, zoals wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op beperking van gegevensgebruik: u heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde voorwaarden, zoals wanneer u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist.
 • Recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in strijd is met dit privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

9. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet geldig voor websites van derden die via links verbonden zijn met onze website. We kunnen niet verzekeren dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. We adviseren u om de privacyverklaring van deze websites te raadplegen voordat u ze gebruikt.

10. Wijzigingen in dit beleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We raden je aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst

11. Contact opnemen

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of de praktijken van deze website, neem dan contact met ons op via het volgende email-adres: info@phytotreat.com

U dient altijd duidelijk te kunnen aangeven wie u bent, zodat we zeker weten dat er geen gegevens van de verkeerde persoon wordt aangepast dan wel verwijderd.